PRIVACY BELEID VAN OUTSIDE DEFENSE

Hier vind je de privacyverklaring van Outside Defense, gevestigd aan van der Sluysstraat 11/ 3033 SB Rotterdam, KvK nummer: 76816729. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Outside Defense behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen vanwege wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Outside Defense is een sportschool die sportlessen aanbiedt aan kinderen en volwassenen in vechtsporten en zelfverdediging. Denk daarbij aan o.a. Boksen, Agressiehantering en Krav Maga. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Outside Defense verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Bij het starten van een lidmaatschap bij Outside Defense worden de volgende gegevens verzamelt: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Als er gekozen wordt voor een lidmaatschap met automatische incasso of als er iets gekocht wordt via de app Sportbit bij onze sportschool, wordt ook het IBAN-nummer (rekeningnummer) opgeslagen. De gegevens die Outside Defense verzamelt bij het starten van een lidmaatschap, worden gebruikt om te zorgen voor een goede dienstverlening. Denk hierbij aan het in behandeling nemen van vragen en klachten, het maken van facturen voor lidmaatschap. De gegevens worden ook gebruikt om contact op te nemen bij het ontbreken van betaling of bij wijzigingen in het lesrooster of in de contributie. Outside Defense kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/ of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie of belastingdienst daarom verzoekt. Met welke organisaties deelt Outside Defense gegevens?

1. Sportbit Sportbit registreert je NAW gegevens en je emailadres. Daarbij worden ook je aanwezigheid en lidmaatschap bijgehouden. Wanneer leden graag willen dat gezondheidsproblemen/ blessures hierin gezet worden, kan dit ook geregistreerd worden. Deze gegevens zijn te raadplegen door instructeur. Elvedin Lulic is de enige die volledige toegang heeft tot alle gegevens, waaronder bijv. betalingen enz.

2. Multisafepay Multisafepay registreert je NAW gegevens en rekeninggegevens bij het inschrijven via de website of bij het verwerken van een betaling via IDEAL. Sportbit is gekoppeld aan dit systeem en zorgt zo dat in hun systeem dezelfde gegevens geregistreerd worden bij een inschrijving. Zo kan wordt de inschrijving bij de sportschool in beide systemen goed verwerkt.

3. Izettle Bij elke pinbetaling op de sportschool, worden betaalgegevens verzameld. Deze worden gebruikt om de betaling goed door te voeren voor de bank. Deze gegevens worden tevens opgeslagen in Izettle, ter inzage voor Outside Defense. Zo nodig kunnen deze geraadpleegd worden om misverstanden of klachten goed op te lossen.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Outside Defense, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Bij Outside Defense zorgen we dat er geen fysieke kopieën gemaakt worden. Gegevens van leden die hun lidmaatschap gestart zijn worden beheerd in eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Outside Defense of eerder genoemde derden worden

beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Outside Defense

Info@outsidedefense.nl